Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren, Halit Ziya Bulvarı 1337 Sokak No:1 Kemal Özsoy İş Merkezi Daire: 302 Pasaport, Konak, İZMİR adresinde yerleşik Tuval Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile www.tuvalsigorta.com web sitesi (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlarda düzenlenmiştir.

Tuval Sigorta ve Kullanıcı tek tek Taraf, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Kullanıcı, Web Sitesi’ne giriş yaparak ve Web Sitesi’ni kullanarak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’ nı onaylamayan Kullanıcı’nın, Web Sitesi’ni kullanmaması ve Web Sitesi’ne erişim sağlamaması gerekmektedir.

2. Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan;

İçerik: Web Sitesi’nde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Web Sitesi’nde yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet: Web Sitesi’nde Tuval Sigorta tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigorta ve bireysel emeklilik hizmetini/hizmetlerini,

Sözleşme: işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

Taraflar: Tuval Sigorta ve Kullanıcı’yı,

Web Sitesi: www.tuvalsigorta.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, Tuval Sigorta’nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık ve bireysel emeklilik hizmetlerini sunduğu Web Sitesi’ni ifade eder. Web Sitesi’nde, ilgili mevzuatlar kapsamında yapılması zorunlu bilgilendirmeler, Tuval Sigorta tarafından Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatları kapsamında sunulan sigorta ve emeklilik ürünleri hakkında bilgilendirmeler, Tuval Sigorta ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yer almakta ve belirli ürünler için teklif ve satış yapılmaktadır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 İşbu Sözleşme sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren Tuval Sigorta’nın Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak Tuval Sigorta’nın ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2 Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Web Sitesi’nde yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

4. Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Web Sitesi yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir ve işlem yapılabilir. Web Sitesi’nden, Tuval Sigorta’a ya da ürünlerine ilişkin bilgi almak, poliçe prim teklifi almak ya da mevcut poliçe/bireysel emeklilik sözleşmelerini görüntülemek için yararlanılabilir.

4.2 Tuval Sigorta, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin yanlışlığından veya başka amaçla kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.3 Kullanıcılar, Web Sitesi ’nde kişisel sayfalara girebilmek için oluşturdukları kullanıcı adı ve şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

4.4 Kullanıcının, sigorta ürünleri kapsamında teklif almak ya da sözleşme düzenlemek maksadıyla Web Sitesi’ne giriş yapması durumunda Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatmayı, Bilgilendirme Metnini okuyup onaylamakla bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde Kullanıcı’ya sunulan tekliflerden ve oluşturulan sözleşmelerden, Tuval Sigorta sorumlu değildir.

4.5 Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nin ve/veya diğer Kullanıcıların güvenliğini tehdit edecek girişimlerde bulunması yasaktır. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemler ya da mevzuata aykırı eylemler nedeniyle üçüncü kişilere verilen zararlardan Tuval Sigorta sorumlu değildir.

4.6 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla Web Sitesi’nde işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Tuval Sigorta’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Tuval Sigorta herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi’nde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.1.2 Tuval Sigorta, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i koşullara bağlama, Web Sitesi’ndeki Hizmetler’i, Web Sitesi’ni geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da Kullanıcı’ya ait bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatma ve silme hakkını haizdir. Tuval Sigorta, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı Tuval Sigorta’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3 Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu, tabi olunan mevzuat çerçevesinde Tuval Sigorta’nın uhdesinde ve sorumluluğundadır.

5.1.4 Tuval Sigorta, Kullanıcı tarafından Tuval Sigorta’a iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Web Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Tuval Sigorta tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Web Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.1.6 Tuval Sigorta, Web Sitesi’nden yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Web Sitesi’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Web Sitesi’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Web Sitesi’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

5.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu Tuval Sigorta’nın teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Kullanıcı, Hizmet almak için istenilen bilgileri vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

5.2.3 Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4 Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Web Sitesi’nde yer alan Tuval Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Web Sitesi’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Tuval Sigorta’nın izni olmadan kullanmayacağını ve Tuval Sigorta’ın yazılı izni olmadan Web Sitesi’ne bağlantı (link) vermeyeceğini, Tuval Sigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Web Sitesi’ni her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

6.1 İşbu Web Sitesi yazılımına dair her türlü hak; Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Tuval Sigorta’a ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya Web Ssite’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tuval Sigorta’ın, Web Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2 Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dâhil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler Tuval Sigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Tuval Sigorta’nın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Tuval Sigorta’nın yazılı izni olmadıkça Web Sitesi’ne link verilemez.

6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişim ve/veya Web Sitesi’ni kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

7. Sorumluluklar

7.1 Web Sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Web Sitesi’ni kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Web Sitesi altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Web Sitesi’ne yetkisiz bağlanılması ve Web Sitesi’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek Tuval Sigorta gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Web Sitesi’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı Tuval Sigorta ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile Tuval Sigorta’ dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, Tuval Sigorta’a yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.2 Tuval Sigorta, Web Sitesi üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Tuval Sigorta’a herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, Tuval Sigorta’nın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Tuval Sigorta, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Tuval Sigorta’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9. Diğer Hususlar

9.1 Kullanıcı talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazarı koşullarında Tuval Sigorta tarafından ve Web Sitesi aracılığıyla teklif/Hizmet aldığını kabul etmektedir.

9.2 Web Sitesi’nde verilen bağlantılardaki (linkler) diğer kişi ve kuruluşlarla Tuval Sigorta’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Tuval Sigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Tuval Sigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Tuval Sigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Tuval Sigorta için bağlayıcı değildir.

9.3 Tuval Sigorta Web Sitesi’ndeki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından Tuval Sigorta’a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Web Sitesi’nin kullanılma nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Web Sitesi’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Tuval Sigorta hiç bir şekilde sorumlu değildir.

9.4 Tuval Sigorta, dilediği zaman Web Sitesi’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Web Sitesi’ndeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Tuval Sigorta, Web Sitesi’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı’nın virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

9.5 Web Sitesi’nde yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Web Sitesi’ne erişim sağlamamaları, Web Sitesi’ni ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.6 İşbu Sözleşme hükümleri ihlâl edildiği takdirde Tuval Sigorta, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

9.7 Web Sitesi ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda Tuval Sigorta, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9.8 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Web Sitesi hakkında veya Web Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Site Ziyaretçisi,

Bu Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve bu Web Sitesi vasıtasıyla Tuval Sigorta Sigorta A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu ‘Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu Web Sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu ‘Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Bu Web Sitesi’ne girilen bilgilerin güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Site’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, Tuval Sigorta tarafından gizli olarak korunmaktadır.

2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu Web Sitesi, Tuval Sigorta kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Tuval Sigorta diğer web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri Tuval Sigorta’dan farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

3. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

a. Tarafınızca sağlanan bilgiler: Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigorta ve bireysel emeklilik ürününün geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentenin size ve/veya sigortalıya/katılımcıya karşı olan sorumluluklarını ve sözleşmeye dayalı tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Tuval Sigorta hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Tuval Sigorta bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler: Web Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Web Sitesi’ni görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan Zorunlu Çerezler, Web Sitesi’nin performansını ölçebilmek ve iyileştirebilmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza izin veren Performans Çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilen Hedefleme Çerezleri, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak sağlayan İşlevsellik Çerezleri’nden faydalanılmaktadır.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgilere “Çerez Politikasi” linkine ulaşmak için tıklayınız.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler: Sigorta sözleşmelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla TRAMER ve MERNİS gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

4. Kişisel Veriler

Kullanıcılara ait kişisel veriler, kişisel verilerin korunmasına dair başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan rehberler de dâhil ikincil her türlü düzenlemeler ve mevcut tüm ulusal mevzuat kapsamında Tuval Sigorta koruması altındadır. Kişisel verileriniz sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere talep ve referans verilmesi halinde risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması, sigorta/bireysel emeklilik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kullanıcıların doğru yönlendirilebilmesi, iletişimin kayıt altına alınması, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda daha detaylı bilgilere ve aydınlatma metinlerine, “İnternet Sitesi Kullanımı İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” linkine ulaşmak için tıklayınız.

5. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya Hizmet talebinde bulunan herkes ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Tuval Sigorta herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Tuval Sigorta tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Tuval Sigorta’a karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Tuval Sigorta’ın, Tuval Sigorta’ın acntelerinin bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Tuval Sigorta bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Tuval Sigorta’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.